Stevanović, Oliver, Dubravka Milanov, Milan Đilas, and Nevenka Aleksić. “Mucoid Bovine Mastitis Isolates of Streptococcus Uberis – Difficulties in Identification”. Veterinarski Glasnik 76, no. 1 (April 26, 2022). Accessed November 27, 2022. https://veterinarskiglasnik.rs/index.php/vg/article/view/201.