Prokić , Bolka Bogomir, et al. “Animal Models in Bicompatibility Assessments of Implants in Soft and Hard Tissues”. Veterinarski Glasnik, vol. 76, no. 1, Apr. 2022, doi:10.2298/VETGL210322005P.