Stevanović, Oliver, Dubravka Milanov, Milan Đilas, and Nevenka Aleksić. 2022. “Mucoid Bovine Mastitis Isolates of Streptococcus Uberis – Difficulties in Identification”. Veterinarski Glasnik 76 (1). Belgrade, Serbia. https://doi.org/10.2298/VETGL210929003S.