Marković, Z. (2022). Aquaculture in Serbia . Veterinarski Glasnik, 76(2), 168–175. https://doi.org/10.2298/VETGL201124017M