Simin, V., Lalošević, D., Mijatović, D., Tomanović, S., Miljević, M., Čabrilo, B., Bogdan, I., & Banović, P. (2020). Borellia burgdorferi infection in removed ticks and anti-borrelia antibodies in infested patients admitted to the Pasteur Institute, Novi Sad. Veterinarski Glasnik, 74(2), 164-177. https://doi.org/10.2298/VETGL200527008S