[1]
Pozio, E. 2019. Trichinella and trichinellosis in Europe. Veterinarski Glasnik. 73, 2 (Nov. 2019), 65-84. DOI:https://doi.org/10.2298/VETGL190411017P.